Huurvoorwaarden

Gedetailleerde voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar

De belangrijkste punten:

-De reisbestemming dient binnen de verzekerde landen te liggen.

-Voor boetes die gegeven worden (bv. snelheidsovertredingen, foutief parkeren, overschrijden maximum toegelaten gewicht van 3,5 ton, ...) is de huurder volledig zelf verantwoordelijk.

-De motorhome wordt grondig gereinigd en ontsmet voor verhuur en dient gereinigd terug ingeleverd worden. Tenzij de huurder ervoor kiest om dit door ons (tegen betaling) te laten  uitvoeren.

-De toiletcassette dient geruimd en de afvalwater tank dient leeg te zijn.

Een uitvoerige inventaris wordt opgemaakt volgens een checklist en met foto's voor vertrek en bij teruggave, zodat discussies vermeden worden. Eventuele schade dient gemeld te worden bij teruggave.

In geval van overmacht buiten de verantwoordelijkheid van TCMi en het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde voertuig (bv. Bij schade na een ongeval, panne, ...) wordt het volledige betaalde huurbedrag onmiddellijk terugbetaald, zonder verdere schadevergoeding.